Fødsel

Når et barn bliver født, modtager sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen. Er forældrene gift, skal de ikke foretage sig yderligere. Hvis der ikke medvirker en jordemoder ved fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen.

Er forældrene ikke gift, skal de selv indlevere en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” til sognepræsten, hvor faderen anerkender faderskabet. Herved får forældrene fælles forældremyndighed. Blanketten skal underskrives af begge forældre samt to vitterlighedsvidner. Blanketten skal være sognepræsten i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

Du finder yderligere oplysninger om registrering af et barns fødsels og om anmeldelse af faderskab på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Herfra kan du også udskrive blanketten.