Navngivning

Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives. Børn skal navngives, inden de fylder et halvt år. Forældrene sender blanketten ”Navngivning” til sognepræsten. Blanketten skal underskrives af begge forældre.