Stillingsopslag: Organist søges

En stilling som organist ved Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup kirker er ledig til besættelse pr. 1. februar 2015 eller snarest muligt.

Stillingen er på 29 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Spil til gudstjenester og kirkelige handlinger i pastoratets 3 kirker
  • Være med i planlægning af sogneaftener, koncerter og andre arrangementer og deltage heri efter nærmere aftale og i det omfang aktiviteterne er indenfor stillingens beregnede omfang
  • Lede børnekor i Bjerregrav og Klejtrup
  • Lede et voksenkor

Pastoratet har et befolkningsgrundlag på ca. 2.200. I sognene vægter vi den traditionelle gudstjeneste højt: orglets brusen, måltidsfællesskabet ved Herrens bord og de bibelske læsninger. Kirkerne er også ramme om BUSK-gudstjeneste, lysgudstjeneste, spillemandsmesse, dåbstræf, fastelavnsgudstjeneste og Tante Andante m.m..

Vi søger en dygtig, engageret og initiativrig medspiller, som har lyst til at være med til at udvikle det musiske og kirkelige liv i sognene.

Ansættelse sker ved Hersom sogns menighedsråd.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 259.967 kr.-379.951 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 266.631 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.038 kr. (nutidskroner).

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn (nyt lønsystem pr. 1. april 2010) mellem 290.135 kr.-353.536 kr. årligt (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.330 kr.-57.978 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med præliminær orgeluddannelse (PO) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Det vil sige en bruttoløn på løntrin 1 på 279.962 og 293.293 kr. på basisløntrin 2. Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.767 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke/28.379 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker/33.770 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Jens Nielsen på telefonnummer 98546303/31207402 eller mail jens.musse.nielsen@gmail.com.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail 8525fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. december 2014.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 50. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrups Fællesmenighedsråd

Der er lukket for kommentarer.