Lad de små gå til salmesang

Salmesange for babyer og dagplejebørn begynder tirsdag den 17. august i uge 33 i Vester Bjerregrav Kirke og forløbet kører over otte tirsdage.

Dagplejebørnene er inviteret kl. 10 og babyerne kl. 10:45. Det er gratis at deltage

Vel mødt til babyer og dagplejebørn fra nær og fjern.Glæd jer til at møde vores dygtige musikpædagog Laila Trier.

Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup

Aflysning af julens gudstjenester i Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup kirker

I overensstemmelse med anbefalinger fra biskopper, Provsteforeningen, Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd er alle gudstjenester aflyst til og med Helligtrekongers søndag, søndag den 3. januar 2021.

Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et velsignet nytår.

Kirsten Krab Koed
Sognepræst
Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup

Fra Tidernes Morgen – Kirkekoncert d. 22/10 kl. 19.30

Tirilil vil denne aften skabe en intim koncert i spændingsfeltet mellem gamle salmer i nye arrangementer, nordisk folketone og perler fra barokken. 

Det bliver en musikalsk vandring i fortidens tonesprog. Vi kommer indenfor kirkens mure, med middelalderens klostersang og de smukke gamle salmer. Vi kommer forbi barokhoffets festlige sammenkomster og ud i bakkerne hvor folkesangen kalder dyrene hjem fra marken og indbyder til aftenstemning.

Tirilil blev dannet i januar 2014 og består af tre sangere og en organist, alle uddannede ved Det Jyske Musikkonservatorium, Århus.

Tirilil afholder primært koncerter i kirker men medvirker også gerne efter aftale ved private arrangementer, arrangementer i foreninger, på institutioner mv. Gruppen fungerer også som a cappella gruppe og man er således velkommen til at kontakte os ved særlige ønsker. Udover koncerter i kirker har vi bl.a. sunget til juletræstænding, julesang på hospice og ved private arrangementer.

Tirilils kernerepertoire er musik fra renæssancen, barokken samt både nyere og ældre musik fra de nordiske lande. Fælles for de fire musikere er en kærlighed til det musikalske møde, samt en passion for at formidle musikken på en personlig og vedkommende måde. En koncert med TiRILIL vil således klinge af nordisk folketone, gamle salmer i nye arrangementer samt satser fra den rige kirkemusikalske tradition. Der vil være a cappella satser, akkompagnerede satser og en del af musikken vil være arrangeret af musikerne selv. Med andre ord, musik hvor den rene og lyse nordiske klang blander sig med den lige så nordiske tyngde og varme. Hvor nærvær og intensitet er nøgleord og hvor musikere og publikum er fælles om at opleve og erfare musikken.

Ensemblet består af sangerne Katrine Broch MøllerSusanne Cecilie NielsenNadja Marie Schmedes Enevoldsen og organist Louise Harring Boll.

Se mere på www.tirilil.dk/

Konfirmationsforberedelse 2020-21

Konfirmationsforberedelsen begynder torsdag den 1. oktober.Konfirmander fra Bjerregrav Friskole bliver hentet i bus ved skolen kl. 12:50 og kørt til konfirmandstuen i Hersom. Vi begynder at lære hinanden at kende, snakker og hygger med lidt at spise. Kl. 14:25 bliver konfirmanderne kørt tilbage til skolen.

Konfirmander fra Møldrup Skole kommer med skolebussen til Klejtrup og vi mødes ved sognehuset kl. 14:45. Også her får vi lidt at spise, mens snakken går. Konfirmanderne og jeg har en god tid i vente. Jeg glæder mig så meget!

Skolerne vil som de øvrige år være behjælpelige med at dele indskrivningsblanketterne ud, som konfirmanden medbringer første forberedelsesgang, torsdag den 1. oktober.
Derudover beder jeg om, at man sender mig en e-mail (til kkk@km.dk) om, at ens barn ønsker at deltage i konfirmationsforberedelsen i enten Hersom eller Klejtrup senest torsdag den 17. september. På forhånd tak!

Kirsten Krab Koed
Sognepræst
Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup

Nye datoer for konfirmation 2020

Danmarks biskopper har den 18. marts udsendt en vejledning til præster og menighedsråd om, at alle konfirmationer skal udskydes til foreløbigt efter pinse. Vi er i går eftermiddags blevet anbefalet at tænke langsigtet og gerne trække konfirmationer til august eller september.

I Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup pastorat har vi besluttet, at konfirmationerne flyttes til:

  • Vester Bjerregrav Kirke: lørdag den 5. september kl. 9:30
  • Hersom Kirke: lørdag den 5. september kl. 11:30
  • Klejtrup Kirke: søndag den 6. september kl. 10:30

Det er naturligvis synd for årets konfirmander og deres familier; men det er vigtig i den alvorlige situation vort land befinder sig i, at vi holder afstand og passer på hinanden!

Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup menighedsråd

Sognepræst Kirsten Krab Koed

AFLYST: Johann Sebastian Bach for solo-cello

Koncerten er AFLYST på baggrund af den vejledning, biskopperne har udsendt angående begrænsning af smittefare i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Anker Sigfusson spiller to af Bachs seks cellosuiter i Vester Bjerregrav kirke, tirsdag d. 17. marts kl. 19.30 – der er gratis adgang.

Menighedsrådet byder på kaffe og kage efter koncerten.
Bachs suiter for cello er nogle af de mest kendte og elskede værker for solo cello, og det ikke uden grund; Her går passion og inderlighed, melodi, harmoni og rytme op i en større genial enhed. Cellosuiterne er den slags værker man kan blive ved med at vende tilbage til, og altid finde noget nyt. Det er stor og uendelig smuk musik – Her kommer præfikset “klassisk” i klassisk musik virkelig til sin ret.
En klassisk suite er en samling stiliserede dansesatser af danse som man dansede til de fine baller i barokken. Der er hurtige såvel som langsomme satser, nogle med to-delt takt, og nogle med tre-delt takt. De har typisk franske navne som Bourré, Gigue og Allemande, da det er i Frankring dansene har deres oprindelse.
Solocellist Anker Sigfusson har specialiseret sig i netop disse suiter, og kirkekoncerten er en enestående mulighed for at opleve disse klassiske værker live.

Begynd advent i Hersom Kirke

Første søndag i advent, søndag den 1. december kl. 19:00, fejrer vi lysgudstjeneste i Hersom Kirke. Traditionen tro begynder vi den skønne adventstid med en stemningsfuld aftengudstjeneste. Konfirmanderne fra Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup bærer lys ind i kirken. De som har lyst er med til at læse De Ni Læsninger, en tradition fra England, som tages i brug i mange danske kirker op til jul. Også på kirkegården er der levende lys.
Denne aften medvirker Nanna Clara Josef Johannessen, sopran og alsidigt sangtalent, og Nanna evner at tryllebinde sit publikum!

Efter gudstjenesten går vi til konfirmandstuen ved Hersom Præstegård, hvor vi nyder julegløgg/sodavand og æbleskiver. Tag endelig hele familien med.  Vi glæder os til at se jer.

Menighedsrådene i Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup
Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Salmesang for de små i Bjerregrav Kirke

Inden længe er det tid til salmesang for små igen i Bjerregrav Kirke.

Når jeg svinger ind på kirkens parkeringslads, for at starte nye hold med både dagplejere og babyer er forventningens glæde stor.

Både gensynet med velkendte og forventningsfulde ansigter, og mødet med nye mødre og babyer er så dejligt.

Med babyerne og dagplejebørn skal der synges salmer og børnesange med fagter, der skal danses, sanserne bliver stimuleret, motorikken trænet og nærværet med hinanden er i højsædet. Her er det børnenes tid!

Alle mødre eller fædre kan deltage med deres baby, der er intet krav om at man skal kunne synge. – børn elsker deres forældres stemmer uanset mængden af talent. –  Her er det nærværet der tæller!

Vel mødt torsdag d. 22. august, 29. august, 5. september, 12. september, 19. september, 26. september, 3. oktober og 10. oktober.

Dagplejere kl. 9.30 og babysalmesang kl.10.15.

Laila Trier Hjørnholm

Biskoppen kommer på besøg til høstgudstjenesten

Søndag den 29. september kl. 11:00 fejrer vi høstgudstjeneste i Klejtrup Kirke. I år er vi så heldige, at biskoppen over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, afholder bispevisitats i vore tre sognesamme søndag, som vi fejrer høstgudstjeneste.

Biskoppen har, som altid til bispevisitatser, også provst Bjarne Bæk Markussen med på besøg i kirken. Visitats betyder besøg og har helt siden reformationen været en central del af biskoppens arbejde, nævner biskoppen i sin skrivelse til rådene.

Biskoppens og provstens opgave er at inspirere, opmuntre og vejlede præster og menighedsråd i deres arbejde. Jeg glæder mig til deres visit. 

Provsten forestår formessen, og biskoppen holder en lille tale til menigheden fra korbuen, ligesom han varetager nadveren. Det er dog stadig undertegnede, der får lov til at prædike.

Heldigvis bor vi et skønt land, hvor man har meget at takke for og mange gode grunde til at være taknemmelig. Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 29. september og kom til en flot pyntet kirke og en festlig gudstjeneste. Skønt ville det være med en fyldt Klejtrup Kirke, når vi får fint besøg!

Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet sandwich i våbenhus og kirke. 

Hjertelig velkommen
Menighedsrådene
Kirsten Krab Koed